Het vormingsjaar

sept 2019 - juni 2020

Het diepe in sept 2019-jun 2020

Leerling van Jezus willen zijn

Om een leerling van Jezus te kunnen zijn is het belangrijk voldoende informatie over het evangelie, de missie van de kerk en de traditie te hebben. Het werk dat jij gaat doen, bouwt namelijk voort op de werken van Jezus. Jonge wijn in nieuwe zakken, dat is de bedoeling. Vanuit een overlevering en traditie die terug gaat tot Jezus. Zo leren we herkennen wat in onze tijd nodig is, voor een betere wereld.

Werken aan jezelf en aan de missie

Werken aan jezelf en aan de missie. Jijzelf en je relatie met God en de naaste zijn doorslaggevend in de missie. Via het gebed en de sacramenten leer je God en jezelf beter kennen. Het is belangrijk te ontdekken waar je sterke punten liggen, waar je energie van krijgt of juist niet. Wie je bént en wie je zou willen zijn. Maar meer nog, welke talenten God jou heeft gegeven.

Workshops

Via workshops ga je met jezelf en de anderen aan de slag. Ben jij iemand die de leiding neemt, iemand met goede ideeën, of de rots in de branding als het team het nodig heeft? Heb jij overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, inventiviteit of een ander talent? Het vormingsjaar is erop gericht jouw talenten te laten bloeien, want ‘alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt (…)’ 1 Kor. 12, 11.

Samen

Samen Kérk zijn doe je samen. In de bijbel staat: ‘gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam.’ 1 Kor. 12, 27. Alle ledematen zijn nodig en de jongeren in het bijzonder. Zij laten letterlijk de vitaliteit van de kerk zien. De kunst is dus om samen met anderen iets nieuws tot stand te brengen, passend bij ‘jonge wijn, in nieuwe zakken.’ Tijdens the Missionary School leer je de structuur van de kerk kennen en krijg je handvatten om met de verschillende groepen van de parochie samen te kunnen werken. Maar ook daarbuiten! Want het is de bedoeling om ook met professionals buiten de kerk te werken, zodat jouw start-up idee een echt missionair karakter heeft.

START-UP - ‘Keur alles, behoud het goede’

Misschien heb je zelf een geweldig idee, of wil je met iemand anders meewerken aan een start-up. Bij the Missionary School geven we je een kans en helpen we je om jouw dromen te verwezenlijken. Tijdens de weekenden ga je met anderen een start-up team vormen. Jullie onderzoeken alle mogelijkheden en ideeën en kiezen het beste. ‘Keur alles, behoud het goede’, lezen we in 1.Tess. 5: 19. Is er een idee gekozen, dan wordt dit uitgewerkt tot een concreet model. Je krijgt daarbij begeleiding van professionals.

Hoe werkt het

Het vormingsjaar

In het vormingsjaar, krijg je handvatten om je geloof te verdiepen, vanuit de verhalen uit de bijbel, de sacramenten en de traditie. Ook zijn er diverse workshops om jouw talenten te laten groeien. 
De fases voor het ontwikkelen van je start-up zijn:

* Idee ontwikkelen en selecteren. 
* Leer je klant(en) / doelgroep(en) kennen.
* Idee uitwerken, toetsen bij de klant en evt. bijstellen.
* Pitchen bij verschillende parochies.
* De parochie kiezen, waarvan jullie denken dat de start-up de beste kans van slagen heeft.
* Afspraken met de parochie maken op organisatorisch en financieel vlak.

Tijdsinvestering:
* 8 vormingsweekenden.
* Zoveel tijd als jij en je team denken nodig te hebben. Dit is ook afhankelijk van jullie start-up idee en de mogelijkheden van elk teamlid.

De start-up

Na het vormingsjaar gaat het start-up team aan de slag in de parochie. Samen met het pastorale team en het bestuur werken jullie aan de ontwikkeling van de start-up. Het is de bedoeling dat jongeren van de parochie mee gaan doen en uiteindelijk de start-up verder vorm geven. Natuurlijk mag je dat ook zelf blijven doen, maar wel samen met de lokale jongeren. Het pastorale team, het bestuur en the Missionary School ondersteunen je met het opzetten van de start-up.

Tijdsinvestering:
* Zoveel tijd als jij en je team denken nodig te hebben voor het slagen van jullie start-up.

Data en locatie

Data van de vormingsweekenden:

30 aug-1 sept 2019
4 – 6 okt 2019
22 – 24 nov 2019
3-5 jan 2020
7-9 feb 2020
13-15 maart 2020
1-5 mei 2020 (bedevaart)
3-5 juli 2020

Locatie:
De weekenden worden gehouden in het Julianaklooster te Heiloo.

Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Meer weten of aanmelden?

Info@themissionaryschool.nl

Vormingsweekenden in het Julianaklooster te Heiloo

Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo